top of page

Onze aanpak voor uw bouwovertreding

ons advies helpt u bij het regulariseren van bouwcriminaliteit

U reserveert via onze website een consultatie. Hierdoor wordt uw dossier online opgestart voor uw bouwmisdrijf of bouwovertreding.

 

Tijdens een consultatie geeft onze expert professioneel regularisatie-advies, in functie van uw bouwovertreding of bouwmisdrijf, op basis van de beschikbare gegevens. Onze expert geeft u verder meer inzicht over de mogelijke verdere procesaanpak.

Voor een regularisatiedossier moeten tevens de nodige plannen opgemaakt worden. Dit gebeurt op basis van de reeds beschikbare plannen of op basis van een opmeting van het gebouw door ons. De plannen van de vergunde en bestaande toestand worden hierna gedigitaliseerd of opgemaakt voor uw regularisatieaanvraag.

 

Ieder dossier is uniek en vraagt om een aanpak op maat. De nodige administratieve gegevens worden naast elkaar gelegd en onderzocht in functie van uw regularisatieaanvraag. 

 

Wanneer uw dossier volledig is, kan uw regularisatieaanvraag ingediend worden.

Stap 1

Stap 1

1. Reserveren

Reserveer een consultatie. Hierdoor wordt uw dossier online opgestart.

stap

Stap 3

3. Opmeten

Indien er geen vergunde plannen beschikbaar zijn, zal er een opmeting plaatsvinden.

punt

Stap 5

5. Dossier

Het administratief dossier in functie van de regularisatie wordt opgemaakt.

stap

Stap 2

2. Sitebezoek

Tijdens een consultatie geeft onze expert professioneel advies in functie van uw bouwmisdrijf.

stap

Stap 4

4. Plannen

De plannen in functie van de regularisatie worden opgemaakt.

punt

Stap 6

6. Indiening

Het dossier wordt ondertekend en ingediend.

bottom of page